Kdo jsme

Společnost VOLTCOM

Historie firmy

Politika ISŘ

Společnost VOLTCOM

Společnost VOLTCOM, spol. s r.o. byla prověřena a uznána akreditovaným certifikačním orgánem č. 3027 ve shodě s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Certifikace se vztahuje na tyto činnosti: Projektová činnost ve výstavbě. Výstavba kabelových a telekomunikačních sítí. Provádění staveb v energetice včetně jejich změn a odstraňování. Montáž, oprava, údržba a revize elektrických zařízení.

Historie firmy VOLTCOM, spol. s r.o. 

Společnost byla založena roku 1992 třemi společníky, Janem Šrajerem, Aloisem Kalábem a Vladimírem Křížkem. Cílem bylo vybudovat malou servisní organizaci zaměřenou na kompletní údržbu a revize transformačních stanic VN/NN. V následujících letech jsme rozšířili naši činnost o kompletní rekonstrukce těchto zařízení. Počáteční nedůvěra provozovatelů zařízení, zvyklých na renomované státní podniky, byla obrovská. My jsme vsadili na vstřícnost, profesní erudici a časovou flexibilitu. Tato cesta se ukázala jako správná. Postupně jsme zavedli i poruchovou službu (termín z oboru) s nepřetržitým provozem. Významným zákazníkem je například společnost Tesco, pro kterou je nepřetržitý provoz jednou z hlavních podmínek spolupráce. Firmu se snažíme od počátku vést v duchu předválečných tradic, máme stálé zaměstnance, čitelnou vlastnickou strukturu, odpovídající kancelářské, technické i skladové zázemí. Většinu zisku investujeme zpět do vybavení firmy a do zvýšení vzdělanosti zaměstnanců. Vždy upřednostňujeme kvalitu před kvantitou. Jsme hrdí na naše vysoce kvalifikované montéry, vybavené kvalitním nářadím a měřicími přístroji. Naše malá servisní organizace se bez půjček a bez cizího kapitálu pomalu, ale bezpečně rozvíjela. Stala se významným partnerem energetické společnosti PRE – distributora působícího v hlavním městě Praze.


Koncem 90 let s ohledem na zvýšenou poptávku jsme vybudovali vlastní projekční skupinu a opustili dodavatelský systém. Od počátku projektujeme digitálně, v systémech CAD. Byli jsme jedni z prvních, kteří byli schopni dodávat projekty v této podobě.


K výraznému personálnímu rozšíření Voltcomu došlo po povodních v roce 2002. S obrovským nasazením jsme se podíleli na zprovozňování záplavami poškozených energetických děl po celé Praze.


Naše společnost se stala významným dodavatelem projektů a montáží transformačních stanic pro největší stavební a developerské firmy v ČR (například Finep CZ a.s.). Díky kvalitě naší práce se podílíme na velkých investičních projektech v hlavním městě Praze, (tunelový soubor Blanka). Naše schopnosti už využily například datová centra TTC, O2, GTS Czech, továrna TPCA Kolín, Dopravní podnik hl. města Prahy, Veolia nebo Laserové centrum v Dolních Břežanech. S mnoha z nich máme dlouhodobé, partnerské vztahy. Koordinujeme ve vztazích developer(architekt) - generální projektant – distributor elektrické energie. Získali jsme certifikaci ISO 9001, expandovali do nových prostor, přebudovali firemní datové sítě, zavedli nový podnikový řídicí systém. Vybudovali jsme vlastní stavební středisko a zámečnickou dílnu. Projektujeme a zajišťujeme rekonstrukce i menších staveb mimo energetiku, například stavební rekonstrukce v budovách FFUK, v restauraci U Fleků, opravy rodinných domů a bytů. Klademe důraz na preciznost a estetiku provedení.


Uspěli jsme v soutěži na dodávku projektů i montáží energetických zařízení u společnosti ČEZ.
A jak to všechno děláme? Podporujeme poctivou práci. Pěstujeme týmového ducha. Ve vlastním nohejbalovém týmu si vylepšujeme fyzickou kondici.A proč to děláme? Protože nás to baví. A nejvíc nás těší, když elektřina běží tak, jak jsme vyprojektovali, a transformátor bručí hned, jak jsme ho zapojili, a zákazník je spokojený. To vše dohromady nám dává smysl a to je náš cíl.

Politika ISŘ

Vedení společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. stanovilo a vyhlásilo tuto politiku integrovaného systému řízení, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry společnosti, s ohledem na kvalitu (ČSN EN ISO 9001:2009), environmentální dopady činností a služeb (ČSN EN ISO 14001:2005) a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (OHSAS 18001:2008)

Vedení společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. se zavazuje pro:

Oblast QMS (řízení kvality):

 

Oblast EMS (Řízení environmentálního systému):

 

Oblast SM BOZP (Řízení BOZP):

 

V Praze dne: 10. 1. 2017

Jan Šrajer, jednatel

Alois Kaláb, jednatel

Vladimír Křížek, jednatel